Ledige stillinger

Alle ledige stillinger med unntak av de som er tilknyttet vannkraft er overført til Aneo.com. TrønderEnergi vil bestå som selskap for å forvalte konsernets vannkraftproduksjon, og tilhørende ledige stillinger vil fortsatt publiseres her.

 

Flere lokasjoner kan være aktuelle som arbeidssted for stillingene, se den enkeltes stillingstekst.

Det er for tiden ingen utlyste stillinger

Er du vår nye arbeidskollega? Gleder oss til å møte deg.