Karriere i TrønderEnergi

TrønderEnergi-konsernet er en Pionèr innen fornybar energi.

Konsernet har i tillegg til kjernevirksomheten, produksjon og forvaltning av fornybar energi, en nedstrømsaktivitet med en rekke selskaper som alle har som mål om å bidra til elektrifisering av samfunnet.

Ohmia Charging er størst i Norge innen elbillading i borettslag og sameier. Ohmia Construction fokuserer på helelektriske byggeplasser og tilbyr et fleksibelt tjenestekonsept som bidrar effektivt til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, mens Ohmia Retail hjelper dagligvarebutikkene med å håndtere energiinfrastruktur i butikkene og oppgraderer til mer bærekraftige løsninger.

Etter hvert som vi vokser vil nye kompetanseområder komme til og våre karriereveier vil bli enda mer mangfoldige.

Her ser du noen av våre karrieremuligheter:

Energioperatør
ansatt_berkak

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren jobber med både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatoranlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for energioperatøren:

• overvåke energiproduksjon og energiforsyning

• drifte energiproduksjon og energiforsyning

• vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning

I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften. Energioperatøren må kunne foreta feilsøking på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg.

I arbeidet stilles det strenge krav til sikkerhet og ansvarlighet så du må være nøyaktig, praktisk anlagt og ansvarsbevisst, og forstå viktigheten av å oppfylle krav til kvalitetssikring. Du må ha godt fargesyn og kunne arbeide i store høyder.

Utdanning:
Utdanningsløpet er fullført grunnskole, to år på skole og 2,5 år som lærling i bedrift

• fullført grunnskole
• Videregående skole Vg1 – elektrofag
• Videregående skole Vg2 elenergi
• Opplæring i bedrift Vg3 – Energimontør/energioperatør

Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker, og som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde.
Det er også mulig å ta enkelte ingeniørstudier etter fullført yrkesutdanning.

Vindkrafttekniker
ansatt_bessaker

Som vindkrafttekniker har du relevant fagbrev. Gjerne som energioperatør, energimontør, elektriker eller automasjonstekniker innen mekaniske fag, servicetekniker elektro - gjerne fra skips-, luft eller landbruksindustri med interesse for, og erfaring fra, styring av roterende maskiner.

Vanlige arbeidsoppgaver for vindkraftteknikeren:
• Vedlikehold, forebyggende og korrektivt arbeid på vindturbiner og øvrig infrastruktur på
vindkraftverket.
• Planlegging, gjennomføring, evaluering og forbedring av vedlikeholdsaktivitet på
vindkraftverk.

I det daglige arbeidet bruker vindkraftteknikeren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften. Vindkraftteknikeren må kunne foreta feilsøking på en rekke installasjoner, som turbiner, transformatorer og apparatanlegg.

I arbeidet stilles det strenge krav til sikkerhet og ansvarlighet, så du må være nøyaktig, praktisk anlagt, ansvarsbevisst og forstå viktigheten av å oppfylle krav til kvalitetssikring. Du må ha godt fargesyn og kunne arbeide i store høyder. 

Utdanning:

Fagbrev innen fagene:

• Elektrofag

• Teknikk og industriell produksjon

Eventuelt utdannelse innen:

• Elektronikk/Elektro/Telekom
• Maskin/Konstruksjon
• Bil-/Mekanikerfag

Vi annonserer når vi har ledige stillinger på vår internett side, www.tronderenergi.no/jobb      

Digitalisering, IT og AI
gleb
Vil du være en del av vårt interne digitale fagmiljø?
Vi har en omfattende systemportefølje som til enhver tid er i utvikling. Vi ser etter aktive pådrivere i utviklingen av vår vekstplattform og som kan bidra til at TrønderEnergi forblir en ledende aktør i å realisere verdi gjennom digitalisering i hele verdikjeden for fornybar energi. 

Vi har et stort kompetent og internasjonalt AI miljø med ansatte fra 5 ulike land.
13 fulltidsansatte og 4 deltidsansatte fra Norge, Russland, Kina, India og Iran. Arbeidsspråket er engelsk. Vi veileder om lag 10 masterstudenter i året og har fire doktorgradsstipendiater i gruppen (en fulltid). En professor jobber deltid hos oss og to av oss jobber deltid på NTNU i tillegg til TrønderEnergi.
Energiforvaltning og kraftmarkeder
microsoftteams-image-6

Vårt oppdrag 

Når du jobber innen Energiforvaltning og kraftmarkeder handler det om å bidra til at vi utnytter energiressursene i vind-, sol- og vannkraftverk på en best mulig måte, i tillegg til å forstå og agere i kraftmarkedene.  

Hva jobber vi med? 

Energisystemet består av både produksjon og forbruk, og fagfeltet utgjør et stadig viktigere bindeledd mellom dem. Innen området Energiforvaltning og kraftmarkeder vil du kunne jobbe med blant annet kraftmarkedsanalyse, prognosering og optimalisering tilknyttet produksjonsplanlegging, fysisk og finansiell handel, utvikling av løsninger og energitjenester inn mot elektrifisering og forbruk, i tillegg til driftsovervåkning og styring av kraftverk 24/7. 

Hvem er du? 

Vi er et team med store ambisjoner for fagområdet og vi forventer stor vekst, du må derfor være interessert i utvikling og forbedring av metoder, systemer og arbeidsprosesser. Du gløder for ditt fagområde og liker å se hvordan du kan oppnå best mulig resultat.  

Du har høyere utdanning med bakgrunn eller stor interesse for å jobbe innenfor et eller flere av følgende områder: 

 • Energi og miljøfag  med fokus på produksjonsplanlegging, kraftmarked og optimal utnyttelse av energiressursene. 

 • Hydrologi eller meterologi og ønsker å jobbe med fornybar energi. 

 • Fysikk og matematikk i grensesjiktet mot prognosering og optimalisering. 

 • Elektro eller IT-bakgrunn og ønsker å jobbe i et operativt 24/7 miljø med overvåkning og styring av kraftverk. 

 • Kraftmarkedsanalyse, trading og origination. 

 • Økonomioppfølging, compliance og risikostyring inn mot kraftmarkeder. 

 • Digital kompetanse, gjerne med erfaring fra fagsystemer innen energiforvaltning og kraftmarked. 

 • Prosjektledelse og forretningsutvikling innen elektrifisering og energitjenester. 

Prosjektledelse og prosjektutvikling
planlegging_forklaring_hender
Vil du lede og utvikle fornybarprosjekter?

Hos oss får du mulighet til å bidra inn i arbeidet med utvikling, planlegging og gjennomføring av våre største prosjekter innen fornybar energi. Vår prosjektportefølje spenner fra nybygging av store fornybare prosjekter innenfor primært sol og vind, rehabilitering av våre eksisterende vann- og vindkraftanlegg til pilotprosjekter innen energieffektivisering, elektrifisering og agile digitale prosjekter.

Trainee
mette-rostad-traninee

Vårt traineeprogram er en del av vårt samfunnsoppdrag

Vi gir nyutdannede mulighet til å skaffe seg nødvendig erfaring for derigjennom å gi et springbrett videre i  karrieren, enten i eller utenfor TrønderEnergi-konsernet.

Hva kan du forvente som trainee hos oss?

Som trainee hos oss får du en midlertidig praksisstilling i hovedsak for 2 år, med muligheter for fast ansettelse etter endt program. Oppstart vil i normalt være i september og avslutning i juni. 

Du blir en del av vårt  traineeprogram. Programmet består av opplæring, selvstendig jobbing og/eller jobbrotasjon hvor du vil få innsikt i, og arbeide med flere av våre ulike fagområder. I starten av praksisperioden er det mest opplæring og innsikt i hva man gjør på ulike lokasjoner, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene. Jobbrotasjonene er basert på din faglige bakgrunn og preferanser, i kombinasjon med behov i konsernet.

Du vil få tildelt en koordinator som følger deg gjennom hele perioden hos oss, i tillegg til oppfølging av faglig leder i den enheten eller avdelingen du er tildelt til enhver tid. Det er også en fadderordning fra traineene som allerede er i programmet, og du blir en del av dette sosiale nettverket. 

Du kan forvente deg tett oppfølging, personlig og kompetansemessig utvikling, individuelt tilpassede oppgaver, deltagelse på prosjekter, seminarer og ekskursjoner (blant annet besøk til vann- og vindkraftanlegg, mikrogrid og lignende).

Vårt program er designet slik at du får den beste starten på din reise, fra student til profesjonell -  et springbrett videre.

Hvem er du?

Du har fullført høyere utdanning innen relevante krav i stillingsutlysninger.
Du er ÅPEN, deler din kunnskap og hjelper frem nye idéer. Du ønsker å utvikle deg selv, samtidig som du bidrar til vår felles utvikling og organisasjonens læring. Du er MODIG og tør å ta nye utfordringer. Du er opptatt av å prøve, feile og lære, og deler innsikten med dine kolleger. Du er ANSVARLIG og holder det du lover. Du tar deg tid til å lytte og er opptatt av et godt og nyskapende arbeidsmiljø. 

Sommerstudenter
3-sammen

Vår erfaring er at unge mennesker gir oss perspektiver, energi og ny innsikt.

Derfor ser vi det som vinn - vinn å tilby sommerjobber til studenter.

Vi ser det som en del av vårt samfunnsansvar å gi unge mennesker en mulighet til å skaffe seg konkret arbeidserfaring, samtidig som vi ser det som en viktig del av å være åpen, modig og ansvarlig i en lærende organisasjon.

Hva kan du forvente som sommerstudent hos oss?

Vårt sommerstudentprogram går over 6 uker med 3 ukers felles obligatorisk ferie i programmet. Oppstart er vanligvis i midten av juni med avslutning midt i august.

I denne perioden jobber studentene på spesifikke prosjektoppgaver som konsernet ønsker fokus på, i tillegg til at de er tilknyttet et felles faglig -og sosialt program. De vil få tildelt en mentor/prosjektleder som skal bistå dem i prosjektoppgaven. I tillegg vil det være koordinatorer som studentene forholder seg til. 

Her ser du en reportasje om sommerstudentene 2021 i MN24/Adressa.

Hvem er du?

Du er under utdanning og tilfredsstiller relevante krav i utlysningene.
Du er ÅPEN, deler din kunnskap og hjelper frem nye idéer. Du ønsker å utvikle deg selv, samtidig som du bidrar til vår felles utvikling og organisasjonens læring. Du er MODIG og tør å ta nye utfordringer. Du er opptatt av å prøve, feile og lære, og deler innsikten med dine kolleger. Du er ANSVARLIG og holder det du lover. Du tar deg tid til å lytte og er opptatt av et godt og nyskapende arbeidsmiljø. 

Slik finner du sommerstudent-stillinger  Vi annonserer når vi har ledige sommerstudent-stillinger på vår internett side, www.tronderenergi.no/jobb 

Lærling
tone-sather-ronning

Hva gjør en lærling hos oss?

En lærling er ”den som har skrive ein lærekontrakt med sikte på fagprøve….”
- jfr. Opplæringsloven §4-1.

En lærling er en elev som går i lære i et praktisk fag. I bedriften får du både opplæring og praksis i faget. I starten av læretiden er det mest opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige oppgavene på arbeidsplassen.

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene.

Å være lærling betyr altså at man har arbeidspraksis. Lærlingen er både arbeidstaker og under utdanning i lærebedriften samtidig. Skolen er forlatt og lærebedriften overtar ansvaret for opplæringen. Derfor inngås det to avtaler: lærekontrakt og arbeidsavtale.

Lærlingen har de samme rettigheter og plikter som de øvrige arbeidstakerne og i henhold til gjeldende avtaleverk for bedriften. Samtidig har lærlingen også visse rettigheter og plikter etter opplæringsloven

Utdanning
• fullført grunnskole
• Videregående skole Vg1
• Videregående skole Vg2

De som velger et yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående skole blir lærling etter at de har gått to år på skolen. De går altså Vg1 og Vg2 på skole, deretter har de arbeidspraksis (er lærling) i en bedrift. Som oftest er man lærling i 2 – 2,5 år.

Du kan bli lærling hos oss når du har fullført vg2 i først og fremst elektro.

Når du har fullført læretiden så kan du ta det som heter fagbrev, og dermed være ferdig utdannet. Vi legger til rette slik at du får tatt fagbrevet her hos oss. Når du har gått elektro og læretid hos oss så er du ferdig utdannet som energioperatør.

Vi tar også inn lærling i kontorfag. Da må du ha fullført vg2 i salg, service sikkerhet.

Aktuelle lærlingeprogram hos oss

• lærling i kontorfaget
• lærling som energioperatør

Slik finner du læreplass
• Vi annonserer når vi har ledige læreplasser gjennom skolene i Trøndelag eller i aviser og på vår internett side, www.tronderenergi.no/jobb     

• Du søker direkte til bedriften og opplæringskontoret. Husk at du også må søke via vigo.no.

Hos oss får du spennende utfordringer og kan bidra med å elektrifisere Norge.

 • mette-rostad-traninee
  Trainee-stillingen min har gitt meg stor tro på karrierevalget mitt og fremtiden
  Mette Rostad - Trainee
 • bernhard
  Jeg har jobbet i konsernet i snart 35 år. Og vært innom de fleste fagområder. Jeg ønsker fremdeles å lære mer og er nysgjerrig på fremtidens energiløsninger
  Bernhard Kvaal - Senior prosjektleder
 • ansatt_bessaker
  Norge vil trenge mer fornybar energi i årene som kommer. Som vindkrafttekniker får jeg ta del i den grønne omstillingen vi må gjennom
  Roger Stjern - Vindkrafttekniker
 • magnus2-1
  I TrønderEnergi har jeg fått mulighet til å gå fra masteroppgave til trainee, og til fast ansatt med spennende, fremtidsrettede arbeidsoppgaver innen hydrogen og bærekraft
  Magnus Runnerstrøm - Forretningsutvikler Bærekraft
 • kristin-2
  Det jeg trodde om selskapet da jeg begynte viste seg å være riktig. Mye som skjer, spennede oppgaver, mange flinke kollegaer og fremoverlent organisasjon som jobber med fremtidsrettede løsninger og problemstillinger
  Kristin Sæterøy - Daglig leder
 • microsoftteams-image-5
  I TrønderEnergi er det plass til de som ønsker å drive verden fremover. Jeg tror ikke det finnes noe bedre sted for de som vil jobbe med klima og bærekraft
  Mats Jønland - Forretningsutvikler
  • Er du vår nye arbeidskollega? Gleder oss til å møte deg.

   Ledige stillinger